spolupracující organizace

  

 

 

Virtuální centrum - VIC

Virtuální centrum lze zakoupit po jednotlivých vzdělávacích modulech, dle nabídky níže: 
 

 
   

Modul ovzduší

 

Modul voda

 

Modul půda

Modul půda obsahuje...

 

Součástí modulu voda je....

 

Modul půda obsahuje...

     
 
 

Modul fauna

 

Modul flora

Modul půda obsahuje...

 

Modul půda obsahuje...