spolupracující organizace

  

 

 

1. Karel Krška – Václav Vlasák Historie a současnost hydrometeorologické služby na jižní Moravě

2. Atlas podnebí Česka

3. W.J.Burroughs, B.Crowdwer, T.Robertson, E.Vallier-Talbotová, R.Whitaker, J.Zillman Encyklopedie počasí

4. Martin Braniš, Iva Hůnová Atmosféra a klima, aktuální otázky ochrany ovzduší