spolupracující organizace

  

 

 

Ovzduší

12.05.2010, 10:36 , Irena Sejrkova | Počet zobrazení: 1518

 

Země má relativně hustou atmosféru složenou ze 78 % dusíku, 21 % kyslíku, 1 % argonu a stopového množství jiných plynů včetně oxidu uhličitého a vodních par. Atmosféra chrání povrch Země před dopadem některých druhů slunečního záření.  

Celý článek...

Voda

12.05.2010, 10:37 , Irena Sejrkova | Počet zobrazení: 1439

 

Voda, chemicky H2O,je sloučenina vodíku a kyslíku. Spolu se vzduchem resp. zemskou atmosférou tvoří základní podmínky pro existenci života na Zemi. Za normální teploty a tlaku je to bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu, v silnější vrstvě namodralá. V přírodě se vyskytuje ve třech skupenstvích: v pevném – led, v kapalném – voda a v plynném – vodní pára.

Celý článek...

Půda

12.05.2010, 10:38 , Irena Sejrkova | Počet zobrazení: 2179

 

Půda je nejsvrchnější vrstvou zemské kůry, je prostoupená vodou, vzduchem a organismy, vzniká v procesu pedogeneze pod vlivem vnějších faktorů a času a je produktem přeměn minerálních a organických látek.  

Celý článek...

Fauna

12.05.2010, 10:39 , Irena Sejrkova | Počet zobrazení: 1474

 

 

 Fauna je souhrnné označení té části přírody, kterou se zabývá zoologie, to znamená živočichy. Souvisejícím termínem je flóra, používaná naopak v botanice.

Celý článek...

Flóra

12.05.2010, 10:40 , Irena Sejrkova | Počet zobrazení: 1462

 

 

Květena (též flóra nebo rostlinstvo) je soubor rostlinných druhů určitého území. Základními jednotkami těchto území jsou v dnešní době státy, i když se setkáváme i s celky většími. Mnohem častější jsou ovšem celky menší. Každý stát se snaží sepsat svoji flóru, tedy vydat soubornou publikaci všech rostlinných druhů svého státu.

Celý článek...